Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Hospodářský růst ve středu pozornosti měst a regionů

Nový evropský plán: Rozjet inovace naplno

10. října: Světový den boje proti trestu smrti

OTÁZKA: V kolika zemích se stále používá trest smrti? (Odpověď najdete níže)
 
Zdanění finančního sektoru v celosvětovém a unijní měřítku by pomohlo financovat řešení mezinárodních otázek, například rozvojové pomoci nebo klimatických změn, a napravit důsledky světové hospodářské krize. Návrh Komise představuje dva typy zdanění. První daň by byla zavedena na úrovni EU a vztahovala by se na peněžní činnosti finančního sektoru EU. Druhým typem daně by byla celosvětová daň z finančních transakcí. Jelikož banky a další finanční domy byly hlavní příčinou krize a v posledních dvou letech dostaly od vlád jednotlivých států značnou podporu, byla by daň vhodným nástrojem, jak by mohly zaplatit spravedlivou část nákladů vynaložených na oživení hospodářství.
 Evropská komise
Inteligentní regulace pro občany a podnikyKomise představila svou vizi, jak dále zkvalitnit právní předpisy EU. Bude vyhodnocovat dopad legislativy během celého cyklu její tvorby od navržení přes provádění až po přepracování, a to včetně spolupráce s dalšími institucemi.
Nedaří se zastavit zmenšování biologické rozmanitostiEU nedosáhla cíle zastavit do roku 2010 úbytek biologické rozmanitosti. Vyplývá to ze zprávy EK. Biologická rozmanitost v Evropě stále vážně ohrožena například změnami ve využívání půdy, znečišťováním, invazivními druhy a změnou klimatu.
Právo na překlad a tlumočení v trestním řízeníMinistři spravedlnosti EU schválili právní předpisy zaručující právo na překlad a tlumočení v trestním řízení. Komise a Parlament tato pravidla letos již podpořili. Jedná se o vůbec první opatření v rámci celé EU, které nastavuje minimální standardy.
Nová koncepce pro zdanění finančního sektoruKomise zveřejnila své představy o budoucím zdanění finančního sektoru. Vychází z předpokladu, že finanční sektor by měl spravedlivým dílem přispívat do veřejného rozpočtu a že vlády v současném ekonomickém klimatu naléhavě potřebují nové zdroje příjmů.
„Unie inovací“ mění nápady v pracovní místa„Unie inovací,“ kterou představila Evropská komise, zavádí strategický přístup k inovacím podporovaný na nejvyšší politické úrovni. Zaměří se na problémy jako je změna klimatu, energetická bezpečnost a zajištění potravin, zdraví a stárnutí populace.
Vyhlášeni vítězové evropských literárních cenEvropská komise, Evropská federace knihkupců (EBF), Kongres evropských spisovatelů (EWC) a Federace evropských nakladatelů (FEP) na knižním veletrhu ve Frankfurtu vyhlásily vítězné autory druhého ročníku Ceny Evropské unie za literaturu.
EU a Jižní Korea podepsaly dohodu o volném obchoduEvropský komisař pro obchod Karel De Gucht, belgický ministr zahraničních věcí Steven Vanackere, zastupující předsednictví Rady Evropské unie, a korejský ministr obchodu Kim Čong-hun podepsali dohodu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou.
Půl miliardy eur na potravinovou pomoc pro nejchudšíPlány potravinové pomoci, které členské státy předložily v programu pomoci potřebným na rok 2011, schválil řídící výbor jednotné společné organizace trhu. V příštím roce se mezi dvaceti zúčastněnými státy poprvé objeví také Česká republika.
Příspěvek EU na boj proti AIDS, tuberkulóze a maláriiKomisař Piebalgs ohlásil závazek Evropské komise zvýšit svůj finanční příspěvek do Světového fondu v boji proti těmto smrtelným nemocem. Návrh musí schválit rozpočtové orgány EU a skupina afrických, karibských a tichomořských států (AKT).
Boj proti vývozu nelegálně těženého dřevaEvropská unie podepsala dohodu o partnerství s Kamerunem, který do EU vyváží nejvíce dřevařských výrobků ze všech států Afriky. Do července roku 2012 budou muset být všechny zásilky z Kamerunu do EU opatřeny povolením.
 Evropský parlament
Parlament vyzývá ke zpřísnění pravidel pro těžbu ropyEvropská unie musí zpřísnit pravidla upravující bezpečnost při těžbě ropy a odškodnění v případě takových havárií, k jaké došlo v Mexickém zálivu, požaduje ve svém usnesení Evropský parlament. Výzva k zavedení moratoria na veškerou novou těžbu na volném moři však mezi europoslanci nezískala většinovou podporu.
Evropská regionální politika po roce 2013Evropská politika soudržnosti musí být v budoucnu nejen náležitě financována, ale měla by být také flexibilnější, aby umožnila zohledňovat rozdíly mezi jednotlivými regiony, stojí v usneseních o prioritách evropské politiky soudržnosti po roce 2013, která schválili poslanci Evropského parlamentu.
Nová basilejská pravidla pro banky potřebují podle EP ještě dopilovatNová pravidla o kapitálové přiměřenosti, na nichž se letos v září usnesl Basilejský výbor pro bankovní dohled, jdou správným směrem a řeší celou řadu potřebných otázek, uznává Evropský parlament. Aby splnily svůj cíl, je zapotřebí jejich zavedení náležitě připravit, tvrdí dále europoslanci ve svém nezávazném usnesení.
EP podpořil zrušení vízové povinnosti pro Albánii a Bosnu a HercegovinuEuroposlanci podpořili návrh zrušit do konce letošního roku vízovou povinnost pro občany Albánie a Bosny a Hercegoviny. Dali tak za pravdu Evropské komisi, podle níž obě země splňují veškeré požadavky, pokud jde o zabezpečení dokladů, boj proti nelegálnímu přistěhovalectví i proti kriminalitě.
 Evropský soudní dvůr
Nový soudce a nový vedoucí kanceláře Soudního dvora EUV důsledku odstoupení pana Pranase Kūrise jmenovali zástupci vlád členských států Evropské unie rozhodnutím ze dne 29. září 2010 na zbývající část jeho funkčního období, tedy na období od 6. října 2010 do 6. října 2012, soudcem Soudního dvora Evropské unie pana Egidijuse Jarašiūnase.
 Výbor regionů
Strategie Evropa 2020 se musí poučit z modelu řízení politiky soudržnostiPolitika soudržnosti EU bude hrát klíčovou roli při uvádění cílů strategie Evropa 2020 do praxe, jejím hlavním účelem však zůstává snížení rozdílů v bohatství mezi jednotlivými regiony. Zapojením všech úrovní státní správy dala podle Výboru regionů politika soudržnosti příklad pro územní pakty zaměřené na provádění strategie Evropa 2020.
Regiony a města by se měly zapojit do aktivit na ochranu klimatuVýbor regionů Evropské unie vyzval všechny orgány nižší než celostátní úrovně, aby věnovaly více úsilí boji proti změně klimatu. Ve svém usnesení k summitu o změně klimatu v Cancúnu se obrací na místní a regionální orgány s výzvou, aby podepsaly dohody o činnosti v oblasti klimatu na místní úrovni, v nichž by stanovily konkrétní opatření.
Starostové Evropské unie a Spojených států v boji proti změně klimatuPředsedkyně Výboru regionů Mercedes Bresso a předsedkyně Konference starostů Spojených států Elisabeth B. Kautz podepsaly za přítomnosti několika set regionálních a místních politiků a komisařky EU pro opatření v oblasti změny klimatu paní Connie Hedegaardové Memorandum o porozumění.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v týdnu 4. – 10. října 2010Každý třetí muž a každá pátá žena ve věku 24-34 let žije se svými rodiči. HDP v eurozóně a v EU27 se ve druhém čtvrtletí roku 2010 zvýšil o 1,0 %. V první polovině roku 2010 se výrazně zvýšil export z EU27 do Číny. Poprvé byly publikovány údaje o pokrytí a využití půdy v členských státech EU.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenDelegace Evropské komise navštíví Washington. Bude zahájena veřejná konzultace k auditní politice. Evropa oslaví den silniční bezpečnosti. V Radě zasednou ministři odpovědní za konkurenceschopnost, životní prostředí a dopravu. Evropský parlament pořádá v Bruselu Druhý inovační summit. V Parlamentu zasednou i jednotlivé výbory.
 Kalendář
Promítá se každou druhou středu od 19 hodin
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 14. října 2010
Místo: Společenský sál radnice, Pernštýnské náměstí, Pardubice
Datum: 14. října 2010
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 15. – 16. října 2010
Místo: Žďár nad Sázavou
Datum: 19. října 2010
Místo: Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1
Datum: 20. října 2010
Místo: Masarykovo náměstí 1, Městský úřad Nový Jičín
Datum: 20. října 2010
Místo:
 
 

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz